Skip to content
HUONE International
+358 (0) 20 78 51 440

Conference Waiter / Konferencetjener

HUONE Copenhagen team

In English below

Er du det næste HUONE-medlem?

Vi søger en konferencetjener på fuld tid, som kan byde vores gæster velkommen og være vært i HUONE som var det deres eget hjem. Du vil blive en del af vores dynamiske team i HUONE Kastrup.

Vores Conference Waiters er ambassadører for HUONE og har de fleste interaktioner med vores gæster. Du vil fokusere på at gøre kundernes dag så let som muligt og sikre, at de er tilfredse. Du skal leve og ånde for kundeservice og være motiveret for at overgå kundernes forventninger som Conference Waiter hos HUONE.

Du vil være ansvarlig for de daglige driftsopgaver, primært i spiseafdelingen, men også i mødelokalerne og receptionen. Ud over mad- og drikkevareservice forventer vi også, at du hjælper med planlægning og forberedelse af arrangementer sammen med teamet. Hvis du er en holdspiller, motiveret til at lære og udvikle dig, har en imødekommende attitude og kan lide kundeservice, så passer du perfekt til os!

Jobbeskrivelse

 • Vores restaurant service “ansigt” udadtil for kunderne; en ambassadør for HUONE
 • Være vært for kunderne og levere enestående kundeservice
 • At tage sig af buffeten til morgenmad, frokost, aftensmad og kaffepauser
 • Barbetjening
 • Lukning af enheder bestående af køkken og barer
 • Arbejde tæt sammen med HUONE-teamet for at gennemgå catering-ordrer og sikre, at der er korrekt opstillet under måltiderne
 • Samarbejde med køkkenholdet for at sikre overholdelse af diæt-krav for HUONE’s gæster
 • Følg alle sikkerheds- og hygiejne-politikker, når du håndterer mad og drikkevarer
 • Opsætning af mødelokaler baseret på mødekrav
 • Vedligeholde tilstedeværelsen og renligheden af alle F&B-områder
 • Håndtere gæsternes bekymringer ved at reagere hurtigt og professionelt
 • Andre opgaver, der er tildelt

Jobkrav

 • Min. 1 års erfaring i en restaurant, et hotel eller en bar
 • Stærke interpersonelle og problemløsende færdigheder
 • Fremragende kommunikations- og organisationsevner
 • Evne til at arbejde godt under pres i et miljø med højt tempo
 • Detaljeorienteret og observant med fokus på gæsternes behov
 • Evne til at arbejde selvstændigt og sammenhængende som en holdspiller 
 • Vores kunder forventer at blive serviceret på dansk (men danskkundskaber er ikke et krav, så længe du har lyst til at lære det og er modig nok til at tale 🙂 og engelsk er vores interne firmasprog)

Vi tilbyder

Hos HUONE er vi dedikeret i vores arbejde – og derfor følger der også en masse goder med:

 • Nye erfaringer og faglig udvikling hver dag i en international virksomhed i rivende vækst
 • En arbejdsplads i et spændende og sjovt venue med et mangfoldigt team af medarbejdere
 • En prisvindende virksomhedskultur der værner om sine medarbejdere
 • Konkurrencedygtig løn med mulighed for lønforhøjelse ved gode resultater
 • Bonussystem baseret på teamets månedlige resultater
 • Alle de vigtige ting, du ved: morgenmad, frokost, forsikring, årlige firmafester og meget mere!

Sådan ansøger du

Send dit CV og en motiveret ansøgning til jobs@www.huone.events med emnet “DK Host Application”.

Ansættelsen starter fleksibelt, når vi finder den rette medarbejder.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du henvende dig til Operations Manager Rita Kovats, på rita.kovats@www.huone.events.
(du kan også efterlade en opkaldsforespørgsel, så vender hun tilbage til dig snarest).

Om HUONE

HUONE er et møde- og event center, hvilket vil sige, at vi har alt, hvad vores kunder skal bruge, for at få mest muligt ud af de møder og events som de holder her hos os. Vi er en innovativ virksomhed og vores succes er baseret på den tillid, vi har til hinanden – ligesom i en familie. Det hele handler om at have de rigtige mennesker om bord, sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. I HUONE har vi en vision: At skabe uforglemmelige minder for vores gæster OG vores kollegaer.

Vi er en ung virksomhed, men vi sigter højt. Vi tror helhjertet på, at glade medarbejdere = glade kunder. –Evon Blomstedt, Grundlægger af HUONE

I HUONE arbejder vi altid på at overgå kundernes forventninger. Det gør vi ved at skabe et godt arbejdsmiljø for vores team. I fællesskab sikrer vi, at vores kunder går glade herfra og har lyst til at komme igen. Det samme gælder vores team: Hver eneste medarbejder skal gå glad hjem og glæde sig til at komme på arbejde igen næste dag for at have muligheden for at gøre en forskel.

HUONE tager til de største møde- og konference-byer i verden. COVID-19-pandemien bremsede os, men vi går stadig efter vores planer! Vi ved ikke det hele, men vi lærer og forbedrer os hver dag. Derfor er vi altid på udkig efter talentfulde personer, der vil slutte sig til os. Event-verdenen er en vanvittig verden. Vi lover et sjovt arbejdsmiljø, hvor hver dag aldrig er den samme!


In English:

Are you the next HUONE team member?

We are looking for a full-time conference waiter, who can welcome and host our guests in HUONE as if in their own home. You’ll join our dynamic team in HUONE Kastrup.

Our conference waiters are the ambassadors of HUONE, and have the most interactions with our guests. You will focus on making customers’ day as easy as possible and ensuring they are happy. You need to live and breathe customer service and be motivated at exceeding customer expectations as an conference waiters at HUONE.

You will be responsible for the daily operational tasks, mainly at the dining section but also at the meeting rooms and reception. On top of the food and beverage service, we also expect you to assist in event planning and preparations with the team. If you are a team player, motivated to learn and grow, have a willing attitude and enjoy customer service, you are a perfect fit for us!

Job Description

 • Our restaurant service ‘face’ for the customers; an Ambassador of HUONE
 • Host customers and deliver exceptional customer service
 • Taking care of the buffet food service for breakfast, lunch and dinner, coffee breaks
 • Bar service
 • Closing of units consisting of kitchen and bars
 • Work closely with the HUONE team to review catering orders and ensure proper setups are in place during meal times
 • Partner with the kitchen team to ensure adherence of dietary requirements for HUONE’s guests
 • Follow all safety and sanitation policies when handling food and beverage
 • Setting up meeting rooms based on meeting requirements
 • Upkeep the presence and cleanliness of all F&B areas
 • Handle guest concerns by reacting quickly and professionally
 • Other duties assigned

Job Requirements

 • Min. 1-year experience in a restaurant, hotel or bar
 • Strong interpersonal and problem solving skills
 • Excellent communication and organizational skills
 • Ability to work well under pressure in a fast-paced environment
 • Detail-oriented and observant with a focus on guest needs
 • Ability to work independently and cohesively as a team player as well
 • Our customers expect to get service in Danish (But native Danish skills are not a must, as long as you want to learn and are brave enough to speak 🙂 and English is our internal company language

We offer

 • Endless learning within a growth company and an international roadmap
 • A working environment in an exciting and fun venue with a team of diversity
 • An award-winning company culture that takes care of its people
 • Competitive salary with a possibility to raises through good performance
 • Bonus system based on team’s monthly performance
 • You know, all the important benefits: breakfast, lunch, insurance, annual company parties, plus much more!

How to apply?

Apply by sending your CV and short job application to jobs@www.huone.events with the subject “DK conference waiter Application”.

The employment will start flexibly when we find the right team member.

For more information, please contact Operations Manager Rita Kovats. (rita.kovats@www.huone.events, you can also leave a call request and she will get back to you shortly).


About HUONE

HUONE is a full-service meeting venue helping our customers to achieve the best results in their meetings and events. We are a next-generation company that runs based on trust like a family. It’s all about our people, it always has been, it always will be. In HUONE, we have a purpose: We want to create unforgettable memories for our guests AND our colleagues.

We are young but we aim high. We are blind believer of happy employees = happy customers. Evon Blomstedt, Founder of HUONE

You see, a big part of HUONE’s company value revolves around ‘Exceeding Customers’ Expectations’. We do this by creating a great work environment for our team. Together, we make sure every guest leaves happy and wants to come back again. The same applies to our team: every employee goes home happy, looking forward to the following day where they have the opportunity to make a difference.

HUONE is going to the major meetings & conferences cities in the world. COVID-19 pandemic slowed us down, but we are still going after our plans! We don’t know it all, but we are learning and improving every day. That’s why we are always on the lookout for talented individuals to join us. Our awarded company culture is something dear to us and we work to improve it every day. The event’s world is a crazy one. We promise a fun working environment, where every day is never the same!