DISCnordic: Vores værktøjers styrke er arbejdet med relationer

I arbejdet med rekruttering og virksomhedsudvikling kan personlighedstests være en måde at sikre diversitet i personlighedstyper og sammensætning af ens team. Med deres mangeårige ekspertise inden for HR har DISCnordic et bredt kendskab til, hvilke løsninger der virker.

DISCnordic har flere års erfaring med Human Resources-området, herunder personlighedstests. I denne samtale har vi talt med partner Michael Giroux-Drejer om, hvorfor netop disse værktøjer er vigtige.

I interviewet vil du høre mere om:

  • DISCnordics fokusområder som virksomhed
  • Vigtigheden af personlighedstests i rekrutteringsforløb
  • Hvad kreative rammer kan gøre for kurser i Human Resources
DISCnordic_Personlighedstest
Billede: DISCnordic afholdt kursus i HUONE Copenhagens populære lokale, Nyhavn, passende for op til 32 personer.


Hvad fokuserer I primært på i DISCnordic?

“DISCnordic´s primære fokusområde er at udbyde testværktøjer til det professionelle HR-marked. Vores løsninger er validerede og gennemtestede, og vores værktøjer er designet til at skabe bedre relationer og opnå bedre resultater i alle organisationer og på alle niveauer.”

Hvorfor er der behov for personlighedstests i rekrutteringsforløb?

“I vores optik drejer det sig om i et rekrutteringsforløb at samle sig så mange ”brikker” på kandidaten som muligt, så man har det bedst mulige beslutningsgrundlag. Rekrutteringen er et puslespil, som bør bestå af mange brikker, der hver især kan give nogle forskellige nuancer ind i de samlede billede.

Et af disse brikker kan være en personlighedstest. Og hvis den bruges rigtigt, så kan den være med at danne grundlaget for en god og åben dialog. Det handler i vores optik om at man forstå hvordan man kan arbejde med værktøjet. En personlighedstest er ikke ”sandheden” om en kandidat. En personlighedstest er statistik, dvs., det resultat der kommer ud af kandidatens bevarelse og de hypoteser det giver. Opgaven bliver så at afprøve disse hypoteser og spørge åbent ind til kandidaten, om hvad han/hun kan genkender. På den måde kan en personlighedstest være med til at danne grundlag for en god dialog, hvor man måske kommer rundt i nogle hjørner som man eller ikke ville være kommet.”

Kan du nævne et eksempel på, hvordan jeres kunder bruger jeres rådgivning og værktøjer?

“Udover rekruttering, så er der mange kunder der bruger vores værktøjer til at arbejde med i forbindelse med udvikling af ledere, medarbejdere eller teams. Vores værktøjers styrke er arbejdet med relationer. Om det er i forbindelse med teams, ledelsesudvikling eller noget tredje, er ikke det vigtigste. Det handler om at blive klogere på de kollegaer man arbejder sammen med og de dynamikken der opstår i det samspil.”

Kan flere af den samme personligstype arbejde godt sammen?

“Om et team eller en arbejdsmæssig relation fungerer eller ej, handler kun til en vis udstrækning om personlighedstyper, da der er andre ting der spiller ind, som f. eks. erfaring, uddannelse, og hvordan vi omgås andre mennesker. Personer, som er meget lig hinanden, kan have store udfordringer, hvis de ikke er bevidste omkring deres fælles udfordringer. To ens typer kan måske hurtigt blive enige om løsninger, men får ikke udforsket andre muligheder. Det samme kan gøre sig gældende i samarbejdet mellem to meget forskellige personer. Hvis de ikke ser styrkerne i deres diversitet, så bliver det hurtigt en kamp om at få sin vilje eller fastholde det eksisterende. Hvis de derimod har en fælles forståelse for hinandens styrker og udfordringer, så kan forskelligheden vendes til en mere effektiv relation.”

Hvilken fordel har det at holde jeres kurser hos HUONE?

HUONE er det helt rigtige valg for os. Dels er beliggenheden helt i top. Tæt på metro, lufthavnen, motorvejen og flere hoteller i området, hvilket giver gode mulighed for de af vores kursister som har brug for overnatninger.

Desuden er der gode parkeringsforhold for dem, der kommer i bil. Udover placeringen byder indretningen af lokalerne på en oplevelse i sig selv, til stor begejstring for kursisterne. For mig som underviser er det af afgørende betydning at alt AV-udstyret virker, og det gør det. Forplejningen er også helt i top. Morgenmad, frokost og snacks er af meget høj kvalitet, både i form af variation og valgmuligheder. Vi har prøvet mange forskellige kursussteder rundt om i Danmark, og HUONE er absolut helt i top.”

Se Nyhavn og vores andre lokaler her