Face-to-face tapaamisten merkityksellisyys

Nosta käsi ylös, jos olet ollut puhelinkokouksessa, josta ensimmäiset kymmenen minuuttia käytettiin verkko-ongelmien ratkaisemiseen. Sen jälkeen jonkun kamera lakkasi toimimasta. Tyypillistä! Vaikka puhelinkokouksilla voi säästää rahaa ja aikaa, face-to-face tapaamiset ovat usein merkityksellisempiä.

Verkko-ongelmat, haasteet keskittyä, vaikeus ymmärtää murteita ja aksentteja — monet eri tekijät vaikuttavat kykyymme sisäistää informaatiota. Käytä siis vähemmän aikaa sähköposteihin ja puheluihin, ja keskity sen sijaan rakentamaan oikeita suhteita tiimisi ja asiakkaidesi kanssa. Face-to-face tapaamiset ovat tehokkaita ja säästävät aikaasi sähköpostiketjuilta.

Face-to-face tapaamiset ovat tehokkaampia kuin sähköpostit

Saamme satoja sähköposteja joka viikko. Vastaatko sinä jokaiseen? Tuskinpa. Uskomme kuitenkin oman sähköpostin olevan myös vastaanottajalle prioriteetti.

Tutkimuksen mukaan ihmiset uskovat sähköpostin olevan tehokkaampi tapa saada vastaus, kuin suoraan kasvotusten kysyminen

Yliarvioimme sähköpostimme tehokkuuden usein. Valitettavasti viestimme monesti hukkuu sähköpostilaatikon informaatiotulvaan. Seuraavan kerran kun kirjoitat sähköpostia, kysy itseltäsi, jos olisikin parempi idea järjestää kokous?

Sähköposti ei välitä samaa kokemusta, kuin face-to-face kokous. Sähköpostilla kommunikoidessa monet faktat katoavat rivien väliin, ja tilaa väärinkäsityksille on paljon. Uskomme olevamme tehokkaita kommunikoijia, mutta mahdollisuudet taivutella ja vakuuttaa muut ovat paremmat face-to-face kokouksessa.

Face-to-face kokous on mahdollisuus edistää projekteja tehokkaasti

Face-to-face kokous on 34 kertaa tehokkaampi

… 34 kertaa tehokkaampi kuin sama asia sähköpostilla lähetettynä! Tämän pitäisi saada kellot soimaan.

Miksi face-to-face kokoukset ovat onnistuneempia kuin sähköpostit? Voisi kuvitella, että sama informaatio jaetaan molemmissa kanavissa. Face-to-face kokoukset ovat tehokkaampia, sillä tiimisi pystyy rakentamaan kunnon dialogin ja vahvistamaan luottamusta. Osallistujat antavat sinulle huomionsa, eivätkä tee samanaikaisesti useaa eri asiaa. 

Face-to-face kokoukset avittavat tiimiäsi olemaan luovempia ja innovoimaan. Yhdessä tiimin kanssa vietetty aika tukee osallistumista, yhteistyötä ja parempia tuloksia. Google on tunnettu työntekijöilleen tarjoamasta ilmaisesta ruoasta ja monista työntekijöille tarkoitetuista yhteisistä tiloista. Ihmisten välinen kanssakäyminen ja kasvotusten vietetty aika vahvistaa siteiden rakentamista kollegoihin, ja luo uusia mahdollisuuksia innovaation välityksellä.

Milleniaalit arvostavat face-to-face tapaamisten merkityksellisyyttä

IACC-raportin mukaan milleniaalit puhuvat paremman kokoussuunnittelun ja laadukkaamman kokouskokemuksen puolesta

Milleniaalit ovat kasvaneet digitaaliseen aikaan ja ovat vanhoja konkareita kännyköiden, läppärien ja sovellusten kanssa. He kuitenkin vaalivat kasvokkain käytyjä kohtaamisia, ja hyvästä syystä! Face-to-face kokoukset mahdollistavat henkilökohtaisemman kanssakäymisen ja ovat myös loistava verkostoitumispaikka. Osallistujat voivat tuoda esille omia onnistumisiaan sekä keskittyä parantamaan verkostoaan ja suhteitaan. Vaikka sosiaalinen media on milleniaalien elämässä normi, milleniaalit kuitenkin tukevat positiivista trendiä, jossa arvostetaan ja haetaan enemmän henkilökohtaista kanssakäymistä muiden kanssa.

Kehonkieli tekee face-to-face kokouksista tehokkaan

Emme kommunikoi pelkästään sanoin, mutta myös koko olemuksellamme: miten liikutamme kehoamme, ilmeilemme kasvoillamme, puhumme myyntipuhetta tai kosketamme.

UCLA tutkimus osoitti, että 93% kommunikaation tehokkuudesta riippuu kehonkielestä

Ihmisillä on tapana sivuuttaa puolet kuulemastaan, ja sen sijaan keskittyä näkemäänsä ja siihen, miltä heistä tuntuu. Nyökkäily toisen puhuessa sekä toiselle ilmentäminen, että seuraat hänen puheenvuoroaan, vahvistaa osallistumista keskusteluun. Empatia ja tunteeseen perustuva älykkyys ovatkin jotain, mitä on lähes mahdotonta viestiä eteenpäin sähköpostissa tai puhelinkokouksessa.

Kehonkielellä viestiminen on erittäin tehokasta, sillä pystyt samaistumaan muihin toisella tasolla. Pystyt myös tutkimaan muiden käytöstä ja kehonkieltä ja huomaat, jos he alkavat väsyä. Huomaat ehkä myös puhuneesi jo tarpeeksi kauan. Koita ymmärtää yleisösi kehonkieltä, ja muokkaa esittämistyyliäsi sen mukaan.

Ihmiset ovat onnistumisen avain

Ines on tarmokas tapahtumaintoilija, joka uskoo face-to-face kokousten tehokkuuteen

Ihmiset ovat työelämäsi keskiössä, teit sitten mitä tahansa. Tulet tarvitsemaan yhteistyökumppaneita, hakemaan tukea, etsimään hyväksyntää ja käymään läpi neuvotteluja. Vaikka elämämme on erittäin digitaalista, teet kuitenkin edelleen töitä ihmisten kanssa — et robottien. Sähköpostit ja puhelut mahdollistavat päivittäisten asioiden läpikäymisen, mutta muista järjestää myös face-to-face kokouksia. Ne parantavat suhdettasi asiakkaisiin, mikä puolestaan tukee kasvua.

Entä face-to-face kokousten tärkeys tiimillesi? Hyvän johtajuuden perusta on kyky rakentaa suhteita ja käyttää emotionaalista älykkyyttä. Face-to-face kokous on loistava väline molempien hyödyntämiseen.

Mieti hetken verran asiakkaitasi ja tiimiäsi. Olisiko teillä tarvetta useammalle face-to-face kokoukselle? Oletko valmis nostamaan tiimityöskentelysi ja asiakassuhteesi seuraavalle tasolle? Ota meihin yhteyttä, ja suunnittelemme face-to-face kokouksen, joka tukee sinun työkuvan vaatimuksia parhaiten.

Opi tunnistamaan eriväriset persoonnallisuustyypit kokouksissa!