1. Tilaisuuden varaus ja vahvistus

Varauksia voi tehdä puhelimitse, sähköpostilla tai online varausjärjestelmän kautta. Tarjousta pyydettäessä tulee lähettää tarvittavat henkilökohtaiset tiedot, tilaisuutta koskevien tietojen lisäksi.

Lähettäessänne tietoja osallistujista HUONEelle (esimerkiksi tekstiä, sähköpostiosoitteita tai kuvia) olette vastuussa ettei tietojen luovuttaminen riko yleisiä tietosuoja-asetuksia tai henkilötietolakia.

Varaus on sitova kun varaus vahvistetaan kirjallisesti HUONEelta, tai olette itse vahvistaneet varauksen. Varauksen vahvistamiseksi saadun tarjouksen mukainen ennakkomaksu saatetaan laskuttaa tai veloittaa luottokortilla, erillisen sopimuksen mukaisesti.

Varauksen muutoksia koskevissa asioissa HUONE pyrkii joustavuuteen, mutta emme voi taata että kaikki muutokset ovat mahdollisia.

Varausta ei voi luovuttaa kolmannelle osapuolelle ilman HUONEen kirjallista suostumusta.

2. Hinnat ja maksu

Maksu tilaisuudesta suoritetaan paikan päällä luottokortilla tai HUONE lähettää laskun tilaisuuden päätyttyä. Maksuehto on 14 päivää, ellei toisin sovita, laskutuslisä 10€ + alv. Maksu sisältää ennakkoon hyväksytyn paketin, tuotteet ja mahdolliset muut tilaisuuden aikana tehdyt ostot, joita ei ole maksettu paikan päällä. Maksu ei sisällä kolmannen osapuolen tarjoamia palveluja (kuten parkki tai esiintyjät), ellei toisin sovita.

HUONElla on oikeus veloittaa korkoa ja kohtuullisia perintämaksuja myöhästyneistä maksuista Suomen korkolain mukaisesti.

Mikäli sovitusta aikataulusta myöhästytään enemmän kuin 30 minuuttia HUONE on oikeutettu veloittamaan aiheutuneita operatiivisia kuluja, tai kuluja aiheutuen tilassa järjestettävän seuraavan tilaisuuden viivästymisestä.

3. Peruutusehdot

Peruutusehdot:

Muutokset ja peruutusilmoitukset tulee ilmoittaa HUONEelle joko sähköpostitse tai puhelimitse
sähköposti: info.fi@huone.events l puhelinnumero: +358 (0) 20 785 1440 Arkisin 8:00-16:00

HUOM. HUONEen tulee vahvistaa puhelimessa tehdyt muutokset sähköpostitse.

Joustavammat peruutusehdot 24.6.2021-28.2.2022 järjestettäviin kokouksiin:
 • Peruutus 10 päivää ennen tilaisuutta veloituksetta.
 • Peruutuksen tapahduttua alle 10 päivää mutta yli 5 päivää ennen tilaisuutta veloitamme tilan minimivuokran. Peruutuksen tapahduttua 5 päivää tai alle ennen tilaisuutta veloitamme 100% tarjouksen mukaisesta minimiveloituksesta.
Peruutusehdot 1.3.2022 alkaen
Vahvistetut alle 30 osallistujan tilaisuudet:
 • Vahvistetun tilaisuuden peruminen:
  • Alle 30 henkilön vahvistetun tilaisuuden voi peruuttaa veloituksetta neljä viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa.
  • Mikäli peruutus tehdään alle neljä mutta yli kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan varattujen tilojen myyntitakuut.
  • Mikäli peruutus tehdään alle kaksi viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa, tai asiakas jättää saapumatta paikalle, veloitetaan 100% varauksen tai hyväksytyn tarjouksen loppusummasta.
 • Vahvistetun tilaisuuden siirtäminen:
  • Alle 30 henkilön vahvistetun tilaisuuden voi siirtää veloituksetta, mikäli siirto tehdään neljä viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa.
  • Siirto voidaan tehdä veloituksetta kerran, mikäli se tapahtuu alle neljä mutta yli kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Uuden ajankohdan tulee olla kuuden kuukauden sisällä alkuperäisestä vahvistetusta päivämäärästä.
  • Mikäli siirto tehdään 1-2 viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan siirrosta varattujen tilojen myyntitakuut. Uuden ajankohdan tulee olla kuuden kuukauden sisällä alkuperäisestä vahvistetusta päivämäärästä.
  • Mikäli siirto tehdään alle viikko ennen tilaisuutta, veloitetaan suurempi: joko 80% varauksen/hyväksytyn tarjouksen loppusummasta tai myyntitakuu.
  • Mikäli tilaisuutta tulisi siirtää toisen kerran tai useammin, veloitetaan kustakin siirrosta varattujen tilojen myyntitakuut.
Vahvistetut 30 tai useamman osallistujan tilaisuudet:
 • Vahvistetun tilaisuuden peruminen:
  • 30 tai useamman henkilön vahvistetun tilaisuuden voi peruuttaa veloituksetta kuusi viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa.
  • Mikäli peruutus tehdään alle kuusi mutta yli kaksi viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan varattujen tilojen myyntitakuut.
  • Mikäli peruutus tehdään alle kaksi viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa, tai asiakas jättää saapumatta paikalle, veloitetaan 100% varauksen tai hyväksytyn tarjouksen loppusummasta.
 • Vahvistetun tilaisuuden siirtäminen:
  • 30 tai useamman henkilön vahvistetun tilaisuuden voi siirtää veloituksetta, mikäli siirto tehdään neljä viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa.
  • Siirto voidaan tehdä veloituksetta kerran, mikäli se tapahtuu alle neljä mutta yli kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Uuden ajankohdan tulee olla kuuden kuukauden sisällä alkuperäisestä vahvistetusta päivämäärästä.
  • Mikäli siirto tehdään 1-2 viikkoa ennen tilaisuutta, veloitetaan siirrosta varattujen tilojen myyntitakuut. Uuden ajankohdan tulee olla kuuden kuukauden sisällä alkuperäisestä vahvistetusta päivämäärästä.
  • Mikäli siirto tehdään alle viikko ennen tilaisuutta, veloitetaan suurempi: joko 80% varauksen/hyväksytyn tarjouksen loppusummasta tai myyntitakuu.
  • Mikäli tilaisuutta siirretään toisen tai useamman kerran, veloitetaan kustakin siirrosta varattujen tilojen myyntitakuut.
 • Vahvistetun siirretyn tilaisuuden peruminen:
  • Mikäli vahvistettu ja siirretty tilaisuus perutaan kaksi viikkoa tai yli ennen tilaisuuden uutta ajankohtaa, veloitetaan varattujen tilojen myyntitakuut.
  • Mikäli peruutus tehdään alle kaksi viikkoa uutta ajankohtaa, veloitetaan 100% varauksen tai hyväksytyn tarjouksen loppusummasta.

Tilaisuuden räätälöinti

 • Peruutusehdot voivat poiketa ylläolevista, mikäli tilaisuus vaatii kustomointia, mukaan luettuna muun muassa kuten valikoimista poikkeavien tuotteiden hankinta, epätavalliset aukioloajat tai tuotannon vaatimat rakennus- ja purkuajat. Tässä tapauksessa peruutusehdot löytyvät tarjouksesta.

Vahvistetun tilaisuuden henkilömäärän muuttaminen

 • Jos tilaisuus on varattu kaksi (2) kuukautta tai yli ennen tilaisuuden ajankohtaa, tulee lopullinen henkilömäärä ilmoittaa viimeistään yhtä (1) kuukautta ennen tilaisuuden ajankohtaa. Sen jälkeen sallittu vähennys henkilömäärään -10%.
 • Jos tilaisuus on varattu alle kaksi (2) kuukautta ennen tilaisuuden ajankohtaa, tulee lopullinen henkilömäärä ilmoittaa viimeistään kahta (2) viikkoa ennen tilaisuuden ajankohtaa. Sen jälkeen sallittu vähennys henkilömäärään -10%.

Viranomaisten ohjeistukset ja pakkokeinot COVID-19 pandemian aikana 

 • HUONE seuraa tarkasti viranomaisten suosituksia ja määräyksiä. Peruutusehtoja voidaan muokata Valtioneuvoston, Aluehallintoviraston tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määräysten mukaisesti.

Palveluita myy HUONE Helsinki Oy, y-tunnus 2780061-4. Tuotteiden hintoihin lisätään arvonlisävero ja lisäämme jokaiselle laskulle myös laskutuslisän 10€. Pidätämme oikeuden hintojen ja ehtojen muutoksiin.

4. Ohjesäännöt vieraillemme

Taataksemme vieraidemme turvallisuuden ja viihtyvyyden, tulee noudattaa seuraavia sääntöjä:

 • HUONEen tiloja ei tule käyttää laittomaan toimintaan, huijaukseen, rikollisuuteen tai mihinkään toimintaan, jossa rikotaan lakia.
 • Osallistujien määrä ei saa ylittää sovittua tilan kapasiteettia. On järjestäjän vastuulla tiedottaa HUONEtta etukäteen mahdollisista lisä osallistujista.
 • HUONE veloittaa asiakasta vahvistetun osallistujamäärän mukaisesti, eikä saapumattomista vieraista palauteta maksuja.
 • Asiakkaat eivät saa tuoda HUONEen tiloihin omia ruokia tai juomia.
 • Alkoholijuomia tulee nauttia kohtuudella eikä tarjota alaikäisille.
 • Tupakointi ja huumausaineet ovat kiellettyjä HUONEen tiloissa.
 • Alaikäisten (alle 18v) tulee olla paikalla huoltajan tai täysi-ikäisen valvojan seurassa.
 • Vieraiden yksityisyyttä tulee kunnioittaa ja paikalla otettuja kuvia ei tule julkaista sosiaalisessa mediassa ilman lupaa.
 • Vieraiden ei tule käyttäytyä asiattomasti tai häiritsevästi. Muiden tilaisuuksien osallistujia tai tilaisuuksien kulkua ei tule tahallisesti keskeyttää tai häiritä.
 • HUONEen tiloja, huonekaluja tai laitteita ei saa vahingoittaa tai varastaa. HUONE varaa oikeudet veloittaa mahdollisista vahingoista tai varkauksista.
 • Osallistujien tulee valvoa omia arvoesineitään. HUONE ei ole vastuussa tiloihin tuodusta omaisuudesta.
 • Vieraiden tulee noudattaa HUONEen henkilökunnan antamia ohjeita.

Tilanteessa, jossa yllä olevia sääntöjä rikotaan, poistetaan henkilö välittömästi HUONEen tiloista. Kyseisessä tilanteessa varaaja on edelleen velvoitettu maksamaan tilatuista tuotteista ja palveluista. Maksun palautusta ei voi vaatia.

Varaaja on vastuussa mahdollisista tiloille, laitteille tai henkilökunnalle aiheutuneista vahingoista, joita tilaisuuden vieraat aiheuttavat.

5. HUONEen vastuu

HUONE pyrkii aina tarjoamaan parasta mahdollista palvelua ja prioriteettimme on tapahtumanne sujuvuus. Mahdollisten epäselvyyksien tai yllätysten kohdalla HUONE pyrkii ratkaisemaan tilanteet nopeasti. Mikäli tilaisuuden jälkeen halutaan keskustella mahdollisista virheistä tai epäselvyyksistä, tulee olla kirjallisesti yhteydessä tilaisuuden tapahtumakoordinaattoriin tai osoitteeseen info.fi@huone.events.

HUONE ei ole vastuussa asiakkaiden tai tilaisuuden järjestäjän tiloihin tuomasta omaisuudesta. HUONE ei ole vastuussa loukkaantumisista, jotka johtuvat HUONEen asettamien sääntöjen noudattamattomuudesta, kiinteistön tai asiakkaan laitteiden koneellisesta viasta, sähkökatkoksesta, kiinteistön yllättävistä korjaustoimenpiteistä tai muista force majeure tapahtumista, jotka aiheuttavat väliaikaisen tilojen tai laitteiston käyttökiellon. HUONEen vastuu rajoittuu maksimissaan tilaisuuden kokonaishintaan.

6. Yksityisyys ja tietosuoja

HUONE käsittelee henkilötietoja henkilösuojalain ja yleisten tietosuoja-asetusten mukaisesti. Huomioittehan että tiloissamme on kameravalvonta turvallisuussyistä. Emme nauhoita ääntä ja kamerat on suunnattu siten, ettei tilojen näyttöjä kuvata. Valvontakameran kuvaa ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta viranomaisia.

7. Sovellettava laki ja riitojen oikaisupaikka

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Sopijapuolet pyrkivät ratkaisemaan sopimuksesta syntyneet riidat keskinäisin neuvotteluin. Mikäli neuvotteluissa ei päästä sopimukseen, riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Kuluttajana voitte olla yhteydessä myös kuluttajariitalautakuntaan.

8. Muut ehdot

HUONE pidättää oikeuden näiden ehtojen muuttamiseen milloin tahansa. Muuttuneet ehdot katsotaan hyväksytyiksi, jos et vastusta muutosta neljän (4) viikon sisällä HUONEen muutosilmoituksesta. Jos vastustat muutosta, HUONE voi peruuttaa varauksesi tai jatkaa palvelun tarjoamista ennen muutosta voimassa olleiden ehtojen mukaisesti.

Palaa Palvelut-sivulle