Miten sujui HUONEen globaali strategiapäivä? (Esimerkkiagenda)

HUONE järjesti hiljattain globaalin strategiapäivän Helsingissä, jossa mukana olivat hallituksen jäsenet ja johtoryhmä. Kahden raskaan Covid-19-vuoden jälkeen yhteinen päivä oli kauan kaivattu. Miltei kaikki avainhenkilöt pääsivät paikan päälle, joten tapahtuma toteutettiin hybridimuotoisesti. Lue lisää!

Tässä artikkelissa vielä:

 • Miksi strategiapäivän järjestäminen on tärkeää?
 • Mitä ottaa mukaan osaksi päivän agendaa?
 • Miten saada kaikki irti yhteisestä ajasta?
 • Esimerkkiagenda

Miksi järjestää strategiapäivä? 

Vastaus kysymykseen ‘miksi? ei saisi olla ‘koska järjestimme sen myös viime vuonna.’ Strategiapäivän järjestämiseen voi olla useita eri syitä, esimerkiksi muutos organisaatiorakenteessa, menestyksen juhlistaminen, tai tavoitteiden asettaminen. Vastauksen kysymykseen miksi tulisi ohjata päivän agendan suunnittelussa ja auttaa päättämään kenen tulisi osallistua suunnitteluprosessiin.

HUONElle strategiapäivän toteuttaminen oli tärkeää, jotta vuosi saadaan oikealla tavalla käyntiin, erityisesti kun takana on pitkä matka Covid-19 pandemian ravistelemassa markkinassa. Johtamisen painopistettä päästään viimein siirtämään selviytymisestä toiminnan kehittämiseen ja menestyksen mahdollistamiseen. Osana tapahtuma-alaa ja asiakkaiden tarpeiden mukaan, HUONE on suunnitellut ja kokeillut pandemian aikana uusia strategioita ja tuotteita. Päivän aikana keskityttiin muun muassa viimeisen kahden vuoden oppeihin, konseptin validiointiin, rahoitukseen ja markkinointi- ja myyntistrategioihin.

global strategy day HUONE

(Vasemmalta oikealle: Joni, ulkoitstettu CFO; Markko, hallituksen puheenjohtaja; Anu, hallituksen jäsen; Ian Wu, toimitusjohtaja HUONE Singapore; Louise Adolph, yksikön päällikkö HUONE Copenhagen; Evon Blomstedt, Konsernin toimitusjohtaja; Jaakko Eskola, yksikön päällikkö HUONE Helsinki

Mitä tulisi olla mukana agendalla? 

Koska strategiapäivä tapahtuu suhteellisen harvoin, esimerkiksi kerran tai kaksi vuodessa, tuntuu houkuttelevalta ahtaa päivään mahdollisimman paljon asiaa, etenkin kiireisten henkilöiden ollessa samassa paikassa samaan aikaan. Faktat ja käppyrät ovat tärkeitä, mutta liika on liikaa. Päivästä ei haluta liian raskasta, jotta fokus ei keskittymisen ja energianpuutteen takia katoa. On paljon tehokkaampaa valita kolmesta neljään avainaihetta päivälle, jotta agenda pysyy tiiviinä. Näet HUONEen strategiapäivän esimerkkiagendan alla 🙂 

Miten päästä strategiapäivälle asetettuihin tavoitteisiin? 

Jotta strategiapäivä olisi toimiva ja tavoitteet saavutetaan on tärkeää muistaa toimenpiteet ennen, aikana, ja jälkeen-tapahtuman. Selkeä tavoitteiden asettaminen ja valmistelu ennen tapahtumaa, energiatasojen ylläpitäminen päivän aikana ja hyvin jäsennelty follow-up tapahtuman jälkeen tukevat päivän tuottoastetta. Jos yhteistä strategiapäivää ei ole aikoihin järjestetty ota mukaan myös rennompaa agendaa, tukemaan yhteistä keskustelua ja tavoitetta.

It was successful mainly due to good preparations work from the presenters. Good objectives setting and expectations management. If I could do things differently next time, I would add in a couple of ‘physical exercise’ where the group can re-energise. 8am to 7pm is a very long day for brain work. We had no choice due having international participants flying in, otherwise I’d have it done in 2 days with shorter days. The main takeaway was: it was much-needed to see each other in-person; the whole day, we were in disbelief that we are actually all in the same room. -Evon Blomsted, Group CEO and Founder of HUONE

Esimerkkiagenda

On hyvä jakaa agenda ennakkoon osallistujien kanssa. Jos mukana on useita puhujia tai ulkoisia osallistujia, on hyvä laittaa heidän nimensä mukaan agendaan oikealle kohdalle. Näin on selkeää, kuka on vastuussa mistäkin osuudesta (oheisessa esimerkissä merkittynä XX).

 • 08:00     Breakfast
 • 08:30     Financial Year Operative Reviews
  OKR Development
  Units Performance: Marketing (XX), Sales (XX), Financial, Operations, and HR (XX)
 • 09:30      Break
 • 09:45      1. Finance Strategic Planning
  Review of Financial Impact of Covid-19
  Short Term and Long Term Finance Strategy
 • 11:30      Lunch
 • 12:00     2. Sales & Marketing Strategy
  Group Strategy
  Local strategy: HUONE Helsinki, HUONE Copenhagen, HUONE Singapore
 • 14:45      Break
 • 15:00      3. Concept – long term strategy (XX)
  Concept Impact of Covid-19 of HUONE
  Future Research & Development topics
 • 17:00     HUONE Mission 2022 and Must-Do Summary
 • 17:30     Dinner & Afterwork
 • 19:00     Ends