Resilienssillä sinnikkääksi sissiksi!

”Resilienssi eli psyykkinen palautumiskyky tarkoittaa kykyämme mukautua ja kimmota takaisin odottamattomista tapahtumista. Resilientit ihmiset eivät jää rypemään epäonnistumisissaan, vaan oppivat virheistään ja siirtyvät sitten eteenpäin.” Harvard Business Review.

Tutkimustiedon mukaan nykyisessä hyperverkottuneessa maailmassa jopa 75 % työvoimasta
kaikissa maanosissa kokee kärsivänsä kohtalaisista tai korkeista stressitasoista. Stressi ja sen
aiheuttamat emotionaaliset terveysongelmat, kuten ahdistus, unohtelu, ärtyneisyys,
unettomuus, masennus ja jopa burnout, voivat haitata työsuoritusta merkittävästi. Stressin
alaisena työskentelevät johtajat näyttävät tekevän toistuvasti huonoja päätöksiä, osoittavat
huonoa johtajuutta ja läpinäkyvyyden puutetta. Heillä on taipumus piilotella ja paeta vastuitaan
sekä jäädä pois töistä.

Tällaisen uhkakuvan edessä yritykset ja organisaatiot ovat kehittäneet erilaisia strategioita
työntekijöidensä suojelemiseksi luomalla entistä resilientimpiä työympäristöjä. Ratkaisevaa on
selvittää esim. kyselyn avulla, mikä työpaikan resilienssivarantoja oikein nakertaa.
Työntekijöiden kokema stressi voi johtua useasta eri syystä: yhteyden luominen kollegoihin voi
takkuilla, työtaakka voi tuntua epäreilusti jaetulta, lisäksi jatkuvat muutokset, puutteellinen
kommunikointi, selkeiden tavoitteiden puute voivat uuvuttaa – ja lista vain jatkuu.
Jokainen työpaikka on erilainen, ja johtamistyylit vaihtelevat. Seuraavassa on kuitenkin joitain
vinkkejä, joiden avulla voit vahvistaa resilienssiä työpaikallasi.

1. Ole avoin ja rehellinen

Älä pelkää pyytää kritiikkiä, vaan toivota se tervetulleeksi. Kysy avoimesti, mitä ongelmia on ja pohdi, olisiko tilanne ratkaistavissa pelkästään tiimiesimiesten kanssa vai tarvitaanko laajempaa asioihin puuttumista. Älä myöskään epäröi kertoa, miten itse koet tilanteen. Osoittamalla huolestumisesi näytät samalla, että haluat olla osa ratkaisua.

2. Osoita, että odotuksesi ovat realistisia

Resilienssiyden saavuttaminen voi olla pitkä prosessi, tarpeet ja vaadittava aika ovat yksilöllisiä. Rohkaise henkilökuntaa puhumaan asioista avoimesti ja pyytämään apua tarvittaessa.

3. Viesti määrätietoisesti ja johda esimerkillä

Kunnioitus on kaksisuuntainen tie, ja henkilökuntasi arvostaa sinua, jos osoitat heille vastavuoroisuutta. He myös tuntevat olonsa levollisemmiksi tietäessään, että voivat vapaasti päästää mielipiteensä ilmoille, eikä tunteita tai
turhautumisia tarvitse padota mielen syövereihin.

4. Unohda onnellisuus ja tähtää resilienssin vahvistamiseen

Nykyisessä välitöntä tyydytystä ja onnellisuutta korostavassa maailmassa huomio katoaa helposti pitkän tähtäimen tavoitteista. Johtajan ensisijainen tehtävä ei ole pitää työntekijänsä jatkuvasti onnellisina – vaikeudethan kuuluvat normaaliin elämään. Masennuksen hoitamiseen erikoistunut amerikkalainen psykologi, Peter D. Kramer ilmaisee asian osuvasti: “Masennuksen vastakohta ei ole onnellisuus vaan resilienssi, joustava palautumiskyky” Ajattele arvostamiasi ja ihailemiasi ihmisiä: yksikään heistä ei ole päässyt asemaansa tyynesti lipuen ilman ikäviä kokemuksia tai epäonnistumisia.”

5. Muista terveellisyys

Rohkaise työntekijöitäsi terveelliseen elämään, varamaan aikaa lepoon, kuntoilemaan, viettämään aikaa ulkona ja
syömään terveellisesti. Fyysinen aktiivisuus vahvistaa myös tunnetasolla, ja pystymme käsittelemään stressaavia tilanteita paremmin. Tällä tavalla voimme saavuttaa enemmän, olla keskittyneempiä ja tuotteliaampia.

6. Muista, että resilienssi on hyve, joka kaikkien tulisi hallita

Se toimii voimavarana kaikkein synkimpinäkin hetkinä, sillä sen kautta näemme tulevaisuuden valoisana ja positiivisena. Resilienssi on kykyä kimmota takaisin vaikeuksien keskeltä. Tämä tarkoittaa kykyä nopeasti palautua vaikeuksista keskittämällä voimavarat niihin asioihin, joita pystymme hallitsemaan, ja unohtamaan muun. Johtajan asemassa et ehkä pysty hallitsemaan vaikeuksia, joita ihmiset kohtaavat elämässään. Voit kuitenkin luoda myönteisiä kokemuksia, joiden avulla henkilöstösi saavuttaa paremman mielenhallinnan ja -vakauden.

Lue lisää kuinka voit parantaa resilienssiä työpaikallasi