Skip to content
+358 (0) 20 78 51 440

Vuoden 2024 tärkeimmät liiketapahtumien trendit menestykseen

Vuosi 2023 merkitsi käännekohtaa liiketapaamisissa. Tärkeimmiksi asioiksi nousivat merkitykselliset vuorovaikutukset ja vahvistava yhteydenpito. Kun odotamme vuoden etenemistä, keskeisiä trendejä nousee esiin. Ne korostavat kohtaamisten personointia, teknologian yhdistämistä ja kasvokkain tapaamisten merkitystä.

Vuosi 2023 näytti, miten työn tulevaisuus otti valtavan harppauksen pandemian jälkeen. Arvostimme uudella tavalla kasvokkain tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä emmekä halunneet luopua etätyön tarjoamasta vapaudesta. Tuloksena oli merkittävä siirtyminen suuremmista tapahtumista pienempiin, harvemmin tapahtuviin mutta laadukkaampiin kohtaamisiin.

Monet asiakkaistamme panostivat erityisesti tiimien rakentamiseen ja alignment- työpajoihin tavoitteenaan tasapainottaa etätyön kielteisiä vaikutuksia.

Olemme myös havainneet tapahtumissa korostuvan kestävyys ajattelun. ‘Rakenna ja heitä pois’ -lähestymistapaa vältetään, ja uudelleenkäytettävät ratkaisut ovat yhä suositumpia, arkipäiväisempiä. Kestävämmät ruoka- ja juomavaihtoehdot ovat yhä enemmän normi.

Tässä ovat viisi ratkaisevaa liiketapahtumien trendiä menestykseen vuonna 2024:

  1. Kasvokkain vietetty aika voimavarana
  2. Korostettu fokus kokemuksien personoinnissa
  3. Reaaliaikaiset, verkossa tehtävät varaukset ja välitön saatavuustieto
  4. Vähemmän tapahtumia, mutta inspiroivien ympäristöjen tärkeys
  5. Jatkuva keskittyminen kestäviin tapahtumakäytäntöihin

1. Kasvokkain vietetty aika uutena voimavarana

Muuttuvassa hybridityön maisemassa kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta arvostetaan yhä enemmän arvokkaana voimavarana luomassa turvallista työyhteisöä. Luo hetkiä, jotka yhdistävät ihmisiä, sytyttävät ideoita ja antavat energiaa! Harvard Business Reviewin tutkimukset paljastavat, että kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus kasvattaa luottamusta, edistää yhteistyötä ja lisää tuottavuutta. Panostaminen merkityksellisiin fyysisiin kokoontumisiin herättää luovuutta ja vahvistaa suhteita, jotka ovat olennaisia pitkäjänteisen liiketoiminnan menestykselle.

2. Korostettu fokus personoinnissa ja räätälöidyissä kokemuksissa

Eventbritten tutkimuksen mukaan 78 % osallistujista on todennäköisemmin mukana tapahtumassa, jos se on personoitu heidän kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Siksi yksilöllisten osallistujien kiinnostusten ja mieltymysten parempi ymmärtäminen ja priorisointi on tärkeää räätälöityjen kokemusten luomiseksi. Se merkittävästi lisää osallistumista ja tyytyväisyyttä, parantaen kokonaistapahtuman vaikutusta.

3. Reaaliaikaiset, verkossa tehtävät varaukset ja välitön saatavuus

Cventin tutkimuksen mukaan 60 % tapahtumanjärjestäjistä odottaa reaaliaikaisten verkkovarausvaihtoehtojen olevan tarjolla. HUONE on myös kokenut jatkuvaa kasvua verkkovarausten kautta uniikin varausjärjestelmämme avulla. Tämä käyttäjäystävällinen alusta mahdollistaa tilojen saatavuuden nopean tarkistamisen, erilaisten tilavaihtoehtojen ja pakettien tutkimisen sekä varauksen tekemisen jopa alle kahdessa minuutissa! Markkinoiden helpoin järjestelmä?

4. Vähemmän, mutta suurempia tapahtumia – inspiroivat tilat

Laatu ennen määrää; fokus siirtyy kohti vähemmän, mutta suurempia tapahtumia, korostaen entistä enemmän tilan ja paikan valintaa. Etsi uniikkeja ja inspiroivia tiloja, jotka jättävät pysyvän vaikutuksen, ymmärtäen, että ympäristö vaikuttaa merkittävästi tapahtuman vaikutukseen ja osallistujien kokemukseen.

5. Kestävien tapahtumakäytäntöjen entistä voimakkaampi keskittyminen

Kestävyys on tapahtumasuunnittelun kärjessä vuonna 2024. Ekologisten käytäntöjen sisällyttäminen ei ainoastaan ole linjassa yritysvastuun kanssa, vaan resonoi myös positiivisesti osallistujien kanssa, nostattaen tapahtuman mainetta ja vaikutusta.

Odotamme innolla tätä uutta vuotta kehittääksemme sitoutumistamme merkityksellisiin ja kestävämpiin tapaamisiin!

Ystävällisin terveisin,
Evon Blomstedt