Skip to content
+45 88 618 390

Konference i kreative rammer – HUONE har haft besøg af Medgang

Medgang afholdte i samarbejde med MiLife en konference hos HUONE Copenhagen med 65 deltagere. Vi har talt med dem om deres oplevelse.

Medgang er et udviklingsfællesskab, der arbejder for at vi sammen og hver for sig udvikler os i en retning, der sikrer et bæredygtigt liv. Herunder, hvordan vi sikrer et godt fundament for børn og unge, så de trives og udvikles fremfor nedbrydes. MiLife uddanner lærere, pædagoger og vejledere i socio-emotionel læring.

I interviewet kan du læse mere om: 

  • Samspillet mellem omgivelserne og mødets budskab
  • Hvordan mødelokaler aktivt kan bruges i en konference

Hvorfor har I valgt HUONE som venue for jeres arrangement?

Det har vi, fordi vi ønskede noget andet end en traditionel sit-down konference. Vi ønskede nogle alternative rammer, som indbød til kreativitet, og som kunne imødekomme det budskab vi havde på konferencen. At vi er nødt til at re-tænke måden vi underviser børn (og voksne) på – inklusiv rammerne.

Hvilken form for møde eller event har I holdt og hvorfor? Hvem deltog?

Vi har afholdt en konference med temaet “visionen om verdens bedste skole”, fordi vi ønskede en konference der adresserede problematikken om børns trivsel i et mere helikopterperspektiv samt med et langsigtet og bæredygtigt indblik. På konferencen deltog både politikere, skoleledere, lærere, pædagoger og vejledere. 

Medgang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Medgang i Strand Room og Puzzle Room)

Inddrog I lokalerne og omgivelserne i jeres arrangement?

Ja, vi havde bevidst valgt flere mødelokaler ud, som vi aktivt kunne bruge i vores konference, så vi havde et primær lokale, som var Strand Room, og break-out lokaler.

I har blandt andet været i vores lokaler ‘Strand Room’, ‘Greenhouse’, ‘Puzzle’, ‘Lapland’ og ‘Lakeview’. Hvad har gjort indtryk?

Hvor forskellige de er, og hvor meget de indbyder til kreativitet og rummer vores forskelligheder.

Dagen hos HUONE forløb rigtig godt. Rammerne var fantastiske og dagen gik over al forventning. Vi har haft en rigtig god dialog før og under konferencen. Der var styr på detaljerne og de få udfordringer der var, fik vi løst.

Planlægger du en konference?

Kontakt os ved at

Book online 24/7 her