1. Reservationer og bekræftelser

En midlertidig reservation kan foretages over telefon, live-chat, e-mail eller via vores online reservationssystem. Når reservationen indsendes, er I påkrævet at oplyse alle nødvendige personlige detaljer, ud over information om eventen der planlægges.

Hvis I indsender nogen form for personlig data om gæster, eller materiale (såsom beskeder, e-mails eller billeder) til HUONE, er I ansvarlige for, at den indsendte information eller materiale ikke bryder nogen form for tredjeparts immaterielle rettigheder eller privatlivets fred.

En arrangementreservation er bindende, når der ligger en skriftlig bekræftelse fra HUONE, eller I skriftligt har bekræftet tilbuddet sendt af HUONE. Forhåndsbetaling, reservationsgebyr eller kreditkortgaranti kan blive påkrævet af HUONE, afhængigt af den lokale lovgivning om sikring af reservation.

Hvis I ønsker at ændre jeres reservation, vil HUONE, indenfor rimelighedens grænser, bestræbe sig på at overholde jeres anmodning, men vi kan ikke garantere, at disse ændringer kan foretages.

Reservationen kan ikke overtages af tredjepart uden skriftlig godkendelse fra HUONE.

Option: I alle tilbud er oplyst hvilken dato, lokalet er forhåndsreserveret til. Efter denne dato frigives reservationen automatisk uden yderligere varsel.

2. option: Hvis tilbuddet oplyses som værende på 2. option, betyder det, at lokalet på stående fod er reserveret til anden side. Såfremt 2. option bekræfter tilbuddet, vil 1. option få 24 timer til at acceptere eller afslå tilbuddet. Afslår 1. option er 2. options reservation bekræftet og bindende.

2. Priser og betalinger

Betaling faktureres eller betales straks med kredit- eller debitkort. Betalingsbetingelser er 14 dage netto, når der faktureres, medmindre andet er specificeret eller aftalt. Fakturaen inkluderer pakkeprisen og ethvert andet køb, der er foretaget på stedet, og som ikke var forudbetalt på tidspunktet for køb. Prisen vil ikke inkludere yderlige services fra tredjepart, såsom parkering eller optræden, der ikke er tilbudt af HUONE.

HUONE er berettiget til at opkræve renter for forsinket betaling i overensstemmelse med dansk lovgivning herom – ligeså rimelige inkassogebyrer.

HUONE er berettiget til at opkræve yderlig betaling, hvis eventen overskrider den bekræftede tidsplan med mere end 30 minutter. I tilfælde af overskridelse af den bekræftede tidsplan, kan en sådan afgift omfatte allerede foretagede betalinger eller tabt forretning afholdt af HUONE, i det omfang at HUONE ikke er i stand til at respektere andre reservationer tilknyttet lokalet.

3. Afbestillingspolitik

I tilfælde af afbestilling gælder følgende politik, medmindre andet er specificeret i det tilsendte tilbud fra HUONE:

Normale annulleringsbetingelser:

 • Annullering af arrangement 6 uger før arrangementets start = Intet annulleringsgebyr
 • Annullering af arrangement 3-6 uger før arrangementets start = Faktura på 65% af den totale tilbudspris vil blive fremsendt
 • Annullering af arrangement 1-3  uger før arrangementets start = Faktura på 90% af den totale tilbudspris vil blive fremsendt
 • Annullering af arrangement 1 uge før arrangementets start = Faktura på 100% af den totale tilbudspris vil blive fremsendt

HUONE kan annullere reservationen eller anmode om forudbetaling, hvis HUONE betænker, at I ikke er I stand til at opfylde jeres betaling i henhold til disse vilkår.

Nedjustering i deltagerantal:

 • Nedjustering i deltagerantal kan ske op til 35 % senest 3 uger før arrangementets start.
 • Nedjustering i deltagerantal kan ske op til 10 % senest 1 uge før arrangementets start.

4. Adfærdsreglementer for gæster  

For alle gæsters sikkerhed og bekvemmelighed gælder følgende regler:

HUONE ejendomme eller udstyr må ikke blive brugt til nogen form for ulovlig, svigagtig, kriminel, amoralsk eller lignende formål, eller bruges i forbindelse med nogen form for forretning eller aktivitet, der er i strid med gældende lovgivning eller ordrer fra gældende myndigheder.

 • Antallet af gæster må ikke overgå den aftale kapacitet af lokalet. I tilfælde af ekstra gæster er det arrangørens ansvar at informere og få bekræftet hos HUONE.
 • HUONE opkræver kunder på baggrund af bekræftet antal gæster, og der vil ikke blive refunderet gæster, der ikke dukker op.
 • Gæster må ikke medbringe deres egen mad og drikkevarer på HUONEs ejendomme. Alkoholiske drikkevarer må kun blive indtaget på ansvarlig vis og må ikke blive tilbudt til mindreårige.
 • Rygning og rekreative stoffer er strengt forbudt på HUONEs ejendomme.
 • Mindreårige under 18 år, der deltager i et event, skal være i følge med deres forældre, lærer eller anden myndig voksen.
 • Gæsters privatliv skal respekteres, og billeder på sociale medier vil derfor ikke blive lagt op, medmindre gæsten tydeligt har godkendt dette.
 • Gæster må under ingen omstændigheder agere i nogen form for uregerlig eller forstyrrende adfærd og må under ingen omstændigheder blande sig i andre gæsters oplevelse af deres respektive event.
 • Gæster må under ingen omstændigheder ødelægge noget af HUONEs ejendom eller udstyr, fjerne nogen form for udstyr, møbler eller andre effekter fra lokalerne uden forudgående samtykke fra HUONE. HUONE forbeholder sig retten til at opkræve omkostninger forbundet med skader.
 • Der bør tages korrekt hensyn til personlige værdigenstande. HUONE er ikke ansvarlig for værdigenstande eller anden ejendom medbragt på HUONEs ejendomme.
 • Gæster skal overholde anvisninger fra HUONEs personale.
 • I tilfælde af at jeres gæster bryder nogle af de ovennævnte vilkår, vil I eller jeres gæster øjeblikkeligt blive fjernet fra HUONEs ejendom. I sådanne tilfælde er I stadig forpligtet til at betale for de bestilte services. I er ikke berettiget til at kræve tilbagebetaling af betalinger, der er foretaget.
 • I er ansvarlige for den skade, der er foretaget af jer eller jeres gæster på HUONEs ejendom, udstyr eller andre gæster og deres ejendom

5. HUONEs ansvar

HUONE sigter mod at give den bedst mulige service, og vores højeste prioritet er at sikre, at jeres event forløber som planlagt. Hvis der skulle opstå fejl eller misforståelser, vil vi gøre vores ypperste for at løse sagen hurtigst muligt. Hvis, efter eventen, klagen stadig er udestående, skal der rettes skriftlig henvendelse til jeres eventkoordinator eller til info.dk@huone.events.

HUONE er ikke ansvarlig for tab eller ødelæggelse af gæsters medbragte ejendomme, over for nogen former for skader, der end kunne ske på og af nogle personer, der ikke overholder de opstillede adfærdsreglementer fra HUONE, eller for nogen tab på grund af mekanisk nedbrud, fejl på strømforsyning, behovet for at forestå akutte reparationer af ejendommen eller andre force majeure forhold, der kan forårsage at enten HUONEs ejendom eller udstyr vil blive midlertidigt lukket eller dets funktion afbrudt. HUONE er ikke ansvarlig for indirekte eller konsekvente tab. Maksimum ansvar for HUONE vil blive begrænset til prisen på eventen.

6. Privatliv og databeskyttelse

HUONE behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning og dens privatlivspolitik. Venligst bemærk at CCTV anvendes på HUONEs ejendomme af sikkerhedsmæssige hensyn. Lyd bliver ikke optaget, og kameraerne er placerede således at ingen skærme vil blive overvåget. Alle optagelser vil blive destrueret efter 14 dage, og ingen materiale vil blive udleveret til tredjepart (undtagen myndigheder).

7. Gældende lovgivning og konfliktløsning

Disse vilkår og betingelser er gældende i Danmark uden hensyn til valg af lovbestemmelser. Hvis en konflikt ikke kan afgøres ved forhandling mellem HUONE og jer, vil konflikter blive afgjort i Københavns Byret.